Informace o obci Spy

Spy (německy Spie) je vesnice, část města Nové Město nad Metují v okrese Náchod. Nachází se asi 1,5 km na jih od Nového Města nad Metují. Prochází zde silnice I/14. V roce 2009 zde bylo evidováno 90 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 186 obyvatel.

Spy je také název katastrálního území o rozloze 3,32 km2.

První písemná zmínka o obci Spy pochází z roku 1406. V letech 1545 až 1848 patřily Spy k novoměstskému panství. V roce 1848 získaly samostatnost a z této doby pocházejí i první sepské písemné materiály. S Novým Městem nad Metují se obec opět sloučila v roce 1960 a to po rozhodnutí obyvatel.

Kaple Panny Marie v obci Spy je postavena na horním okraji levého břehu údolí Janovského potoka u bývalého rybníčku poblíž návsi, v těsném sousedství budovy bývalé školy.

Kaple byla vystavěna z milodarů a obecních prostředků dobrovolníky z řad místních obyvatel v letech 1899–1900 na pozemku odkoupeném od Václava Špryňara. Materiál byl získán zbořením staré zvoničky, další potřebný kámen byl nalámán v místním lomu a písek přivezen z obecního písníku. Kaple byla slavnostně vysvěcena 1. července 1900 a přešla do majetku obce.

Budova kaple je prostá stavba s půlkruhovým presbytářem, přístavkem sakristie a skromným vybavením. Oltář má hlavní sochu Panny Marie a boční sošky sv. Jana Křtitele a sv. Petra, kůr s malým harmoniem, ve vížce je zvonek z roku 1946 od zvonaře Rudolf Manouška z Brna. Původní zvon sv. Václava z roku 1860 byl roku 1942 zrekvírován pro válečné účely. Oplocení se zdí je z roku 1937. Opravy kaple proběhly v letech 1972 a 1976.

Bohoslužby se konají dle ohlášení.